Konstexpressen är Hallands Konstmuseums/Konst i Hallands mobila konstpedagogiska resurs som främjar samverkan mellan barn/unga och professionell kulturverksamhet. Målet är att inspirera och uppmuntra kreativa och kvalitativa konstprojekt. Arbetar du som lärare? Hör av dig till Konstexpressen när ni vill ha hjälp med att utforma ett konstnärligt projekt i er skola. Tillsammans skräddarsyr vi ett program som passar era behov. Vi förmedlar också färdiga konstnärsledda program kring olika teman och material. Med hjälp av Konstexpressen får du tips och idéer på nya infallsvinklar. Vi kopplar projekt till kurs- och läroplanen för ett ämnesöverskridande och fördjupat lärande. Klicka på länkarna längre ned och läs om både kommande och tidigare projekt vi tagit fram.

Ylva Oknelid och Minna Svensson, självporträtt

Jaget och laget – fotbollskultur i serieform (2020)

I maj 2020 avgörs UEFA F17-EM i Sverige. Matcherna spelas i Falkenberg, Varberg, Halmstad och Ängelholm. I anknytning till det gör Konst i Halland/Konstexpressen ett konstpedagogiskt projekt i samarbete med de tre halländska kommunerna genom Skapande skola* och serietecknarna Ylva Oknelid och Minna Svensson. Båda är professionella serietecknare med bred pedagogisk erfarenhet. Ylva är uppväxt i Falkenberg och Minna i Halmstad.

I workshops på skolan och på Hallands Konstmuseum anknyter vi till evenemanget med fokus på kvinnligt ledarskap och laganda. Allas insatser och uttryck är lika viktiga. Tematiken hämtas från fotbollens värld, där lagets framgång är beroende av alla spelares individuella talanger. Relevanta frågeställningar, t ex om genus och kroppsuppfattning, kommer att beröras.

Målgruppen är mellanstadiet och barnens teckningar kommer att sättas samman till kollektiva verk som trycks upp på Eurosizeaffischer. Dessa visas sedan i stortavlor i Halmstad i anslutning till F-17 EM. I Falkenberg, som är EM:s huvudarena arrangeras även en utställning med barnens originalteckningar.

Ylva Oknelid och Minna Svensson säger: “Vi kommer tillsammans att skapa serier och illustrationer på teman där jaget och laget står i fokus. Tillsammans kommer vi att leka med bild och text i ett rum fritt från prestationskrav. Fult är fint och alla kan rita!”

Jaget och laget genomförs av Konstexpressen i samarbete med Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Destination Falkenberg och Destination Halmstad.

*Skapande skola innebär att varje skolhuvudman ansöker om pengar från Statens kulturråd för olika kulturprojekt. Syftet med skapande skola är att öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Tanken är att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolans alla ämnen.

Start typing and press Enter to search