Projekt 2020

Tidigare projekt

Konstexpressen

Konstexpressen är Hallands Konstmuseums/Konst i Hallands mobila konstpedagogiska resurs som främjar samverkan mellan barn/unga och professionell kulturverksamhet. Målet är att inspirera och uppmuntra kreativa och kvalitativa konstprojekt. Arbetar du som lärare? Hör av dig till Konstexpressen när ni vill ha hjälp med att utforma ett konstnärligt projekt i er skola. Tillsammans skräddarsyr vi ett program som passar era behov. Vi förmedlar också färdiga konstnärsledda program kring olika teman och material. Med hjälp av Konstexpressen får du tips och idéer på nya infallsvinklar. Vi kopplar projekt till kurs- och läroplanen för ett ämnesöverskridande och fördjupat lärande. Klicka på länkarna längre ned och läs om både kommande och tidigare projekt vi tagit fram.

Är du intresserad av att ta hjälp av Konstexpressen, eller vill du veta mer om något av de projekt vi genomfört? Kontakta Lotta Sandberg via lotta.sandberg@hallandskonstmuseum.se

Ylva Oknelid och Minna Svensson, självporträtt

Jaget och laget – fotbollskultur i serieform (2020)

Under vintern och våren har Konst i Halland/Konstexpressen genomfört det konstpedagogiska projektet Jaget och laget – fotbollskultur i serieformat. Projektet har genomförts i samarbete med Falkenbergs, Halmstads och Varbergs kommun genom skapande skola* samt serietecknarna Ylva Oknelid och Minna Svensson som båda har bred pedagogisk erfarenhet. Ylva är uppvuxen i Falkenberg och Minna i Halmstad.

Projektet initierades med anledning av UEFA F17 – EM som skulle avgjorts i Sverige i maj, med matcher i de aktuella kommunerna. Med anledning av Coronavirusets smittspridning har mästerskapet skjutits upp på obestämd tid.

Detta har dock inte hindrat att man i workshops på skolan och på Hallands Konstmuseum knutit an till evenemanget med fokus på kvinnligt ledarskap och laganda. Allas insatser och uttryck har varit lika viktiga, och tematiken har hämtats från fotbollens värld där lagets framgång är beroende av alla spelares individuella talanger. Relevanta frågeställningar kring bland annat genus och kroppsuppfattning har också berörts.

Barnen som medverkat går i årskurs 4 och 5. Deras teckningar har ställts samman till kollektiva verk som visas på stortavlor i Halmstad den 4-31 maj i anslutning till Svenska Fotbollförbundets slogan Winning Together – en paroll som känns aktuell även i tider av social distansering.

Här hittar du stortavlorna i Halmstad 
Följ med på en digital visning av stortavlorna

Parallellt med stortavlorna i Halmstad visas originalteckningar av elever från Falkenberg på Kuben i Falkenberg den 4–17 maj och av elever från Halmstad, på Stadsbiblioteket i Halmstad den 9–23 maj.

Ylva Oknelid och Minna Svensson om projektet: ”Vi kommer tillsammans att skapa serier och illustrationer på teman där jaget och laget står i fokus. Tillsammans kommer vi att leka med bild och text i ett rum fritt från prestationskrav. Fult är fint och alla kan rita!”

Jaget och laget genomförs av Konstexpressen i samarbete med Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Destination Falkenberg och Destination Halmstad.

*Skapande skola innebär att varje skolhuvudman ansöker om pengar från Statens kulturråd för olika kulturprojekt. Syftet med skapande skola är att öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Tanken är att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolans alla ämnen.

Skriv något och tryck på enter.