Konstexpressen är Hallands Konstmuseums/Konst i Hallands mobila konstpedagogiska resurs som främjar samverkan mellan barn/unga och professionell kulturverksamhet. Målet är att inspirera och uppmuntra kreativa och kvalitativa konstprojekt.

Arbetar du som lärare? Hör av dig till Konstexpressen när ni vill ha hjälp med att utforma ett konstnärligt projekt i er skola. Tillsammans skräddarsyr vi ett program som passar era behov. Vi förmedlar också färdiga konstnärsledda program kring olika teman och material.

Med hjälp av Konstexpressen får du tips och idéer på nya infallsvinklar. Vi kopplar projekt till kurs- och läroplanen för ett ämnesöverskridande och fördjupat lärande.

Klicka på undermenyerna och läs om några av de projekt vi tagit fram.

Är du intresserad av att ta hjälp av Konstexpressen, eller vill du veta mer om något av de projekt vi genomfört?
Kontakta Lotta Sandberg via lotta.sandberg@hallandskonstmuseum.se

Start typing and press Enter to search