Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för konstnärer

Sök vistelsestipendium till Berlin

Hallands Konstförening erbjuder vistelsestipendier till Berlin. Stipendierna avser en månads vistelse i föreningens lägenhet och omfattar fri hyra. Resor och uppehälle bekostas av stipendiaten. Sista ansökningsdag för 2023 är den 15 oktober.
Läs mer

Sök stöd från Region Halland

Expresstöd  kan sökas löpande för mindre projekt, förstudier, deltagande i konstnärliga sammanhang samt konstnärliga och kulturella initiativ som ska genomföras inom 6 månader. Stöd kan sökas av konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland. Läs mer
Projektstöd till kulturutveckling – ska möjliggöra genomförande av idéer för förnyelse och innovation inom kulturområdet. Region Halland kan bevilja stöd till projekt och evenemang som bedöms ha ett regionalt perspektiv och bidrar till Hallands utveckling och attraktionskraft. Kommande ansökningsperiod öppnar den 1 oktober. Läs mer
Filmstöd – fokus för stödet är att förbättra förutsättningarna för professionell regional film i Halland. Stöd kan sökas för filmprojekt som i väsentliga delar har anknytning till Halland. Kommande ansökningsperiod öppnar den 1 oktober. Läs mer

Laholms kommun söker konstnär med pedagogisk erfarenhet

Sista ansökningsdag 30 september.
Läs mer

S-P-O-K: Studieresa i Halland för formutövare

Den 12 november återupptar S-P-O-K Halland sina uppskattade studieresor med besök hos tre lokala tillverkare under en halvdag. Syftet med resan är att synliggöra de tillverkningsmöjligheter som finns lokalt samtidigt som värdefull kontakt upprättas mellan formgivare och tillverkare inom länen. Resan riktar sig till verksamma formutövare i Halland, vilket ger bosatta i länet förtur till det begränsade antalet platser.
Läs mer

Open call – Riddergade AIR 2023

Professionella konstnärer från hela världen kan nu ansöka om en 3-månaders vistelse i Riddergade AIR på Viborg Kunsthal 2023. Ateljé, boende och ett månatligt stipendium ingår i programmet. Sista ansökningsdag är den 25 november.
Läs mer

Sök bidrag från Kulturrådet:
Främjandeorganisationer inom bildkonst, form och konsthantverk

Det här bidraget finns till för att stärka konstnärligt utvecklingsarbete och samverkan, så att fler ska kunna ta del av samtida bildkonst, form och konsthantverk. Sista ansökningsdag 13 oktober.
Läs mer

Vintersalong

Kungsbacka konsthall bjuder in till en jurybedömd salong för konstnärer, etablerade såväl som icke-etablerade, med anknytning till Kungsbacka. Alla tekniker är välkomna. Utställningen kommer att visas 19 november 2022 – 15 januari 2023.
Du ansöker digitalt via https://sjalvservice.kungsbacka.se/vintersalong
Ansökan är öppen 5 september – 3 oktober.

Sök medel från Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för stipendier och bidrag 2022 finns på Konstnärsnämndens hemsida. Läs mer
Den 14 oktober öppnar ansökningsperioden för arbets- och långtidsstipendium.

Kulturfonden för Sverige och Finland

Fördelar bidrag och stipendier till projekt och aktiviteter med ett bilateralt syfte. Det innebär projekt som ökar kännedomen om Sverige och/eller Finland. Det kan till exempel vara aktiviteter inom olika kulturområden, som konst, musik, hantverk, teater, film, litteratur, språk eller media, även samhällsrelaterade projekt och forskning.
Läs mer

Sök medel från Nordisk kulturfond

Just nu finns möjlighet att söka Opstart stöd. Läs mer
Från den 3 oktober finns också möjlighet att söka Projektstöd. Nordisk Kulturfond beviljar projektstöd till konst- och kulturprojekt, som bygger på och utvecklar tvärnordiska samarbeten. Läs mer

EU-medel

Europeiska kommissionen har lanserat en interaktiv bidragsguide för kulturella och kreativa sektorer. Guiden som är sökbar innehåller 21 EU-program och fler än 70 stödmöjligheter.
Läs mer

Ny handbok

Stipendier och bidrag är till och från en inkomstkälla för yrkesverksamma konstnärer. Det är inte alltid självklart hur stipendier och bidrag ska behandlas i förhållande till skatt- och trygghetssystem. Inom Konstnärsnämndens arbete med Konstnärsguiden finns nu en handbok som ger dig som är konstnär vägledning i vad som gäller när du får stipendium eller bidrag.
Här hittar du handboken

Skriv något och tryck på enter.