Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Sök stöd från Region Halland

Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom sex månader. Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland.
Läs mer

Sök medel från Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för årets samtliga stipendier och bidrag finns på Konstnärsnämndens hemsida. Just nu finns möjlighet att till exempel söka Internationellt utbyte och resebidrag (sista ansökningsdag 25 februari 2021).
Läs mer

Sök medel från Kreativa Europa

Pandemin tvingar oss att tänka nytt angående internationellt utbyte. För att underlätta och riskminimera för konstnärer och arrangörer som vill samverka internationellt eller behöver resa kommer nu mobilitetsprogrammet i-Portunus inom Kreativa Europa att öppna flera nya mobilitetsstöd riktade till konstnärer och kreatörer inom bildkonst, scenkonst, litteratur, arkitektur, kulturarv och musik.
Läs mer

Utlysning för digitala konstprojekt

Konstnärer, konstnärskollektiv och kreatörer som arbetar i gränslandet mellan konst och teknik kan nu ansöka om stöd och residens inom programmet S+T+ARTS (Science+Technoloy+Arts). Utlysningen är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen och Nesta Italia, med stöd av Fondazione Compagnia di San Paolo. Ansök senast 30 november.
Läs mer

Information med anledning av covid-19

Konstnärsnämndens konstnärsguide ger samlad information till dig som är yrkesverksam konstnär.
Läs mer
Lästips! Ta del av Konstnärsnämndens rapport om hur konstnärer drabbats av Coronakrisen.
Läs mer
KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) tillhandahåller information och länkar till samtliga branschorganisationer.
Läs mer

Creatives Unite – för ökad dialog med kulturaktörer i Europa

Kreativa Europa har lanserat en onlineplattform för verksamma inom de kulturella och kreativa sektorerna som drabbats av coronapandemin. Creatives Unite är ett forum för diskussion, utbyte och samarbete som skapats av och för sektorn.
Läs mer

Utveckla ditt företag med digital teknik – VIAkub Halland

Företag i kultur-, utbildnings- och besöksnäringsbranschen erbjuds att laborera, utveckla och testa digitala idéer med stöd av projektet VIAkub Halland. Deltagarna får möjlighet att testa olika former av digital teknik och visualisering för produkt- och tjänsteutveckling.
Läs mer

Skriv något och tryck på enter.