Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för konstnärer

Sök stöd från Region Halland

Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom sex månader. Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland.
Läs mer 

Hitta lokala tillverkare via SPOK

Formgivare och designer kan nu använda SPOK:s webbplats för att hitta lokala tillverkare i Halland. Hittills finns ett femtontal halländska producenter listade på sidan.
Läs mer

Ansök till Ung svensk form 2022

Alla områden inom design och formgivning välkomnas: till exempel grafisk design, produktdesign, arkitektur, möbler, konsthantverk, glas, keramik, textil, mode, speldesign och industridesign. Sista ansökningsdag är den 15 september.
Läs mer

Ny rapport

Konstnärsnämnden har lämnat en rapport till regeringen om hur digitaliseringen påverkat konstnärers villkor. I rapporten lyfter Konstnärsnämnden fram en rad åtgärdsförslag som rör lagstiftning, kunskapsbyggande insatser samt information och rådgivning. Åtgärderna syftar till att lägga grunden till ett långsiktigt utvecklingsarbete som tar ett helhetsgrepp på digitaliseringen utifrån konstnärers villkor.
Läs mer

Sök medel från Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för stipendier och bidrag 2021 finns på Konstnärsnämndens hemsida.
Läs mer

Sök medel från Kreativa Europa 2021-2027

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Kreativa Europa är uppdelat i tre programområden: Kultur, MEDIA samt ett sektorsövergripande programområde. Nu har de första tre utlysningarna öppnat inom programområde Kultur och det sektorsövergripande programområdet.
Läs mer 

Sök medel från Nordisk kulturkontakt

Kultur- och konstprogrammet stödjer nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Nästa ansökningsperiod öppnar den 10 augusti.
Läs mer

Utlysning – formgivning av nytt pris

I mars 2022 ska priset KUNGSBACKAS MÄSTARE delas ut för första gången och nu kan du som halländsk konstnär/konsthantverkare tävla om att få utforma det nya priset. Ansökan är öppen 15 augusti – 10 oktober 2021.
Håll utkik här för mer information kring kriterier och ansökan
Till ansökan (tillgänglig fr o m 15 augusti)

Information med anledning av covid-19

Konstnärsnämndens konstnärsguide ger samlad information till dig som är yrkesverksam konstnär.
Läs mer
KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) tillhandahåller information och länkar till samtliga branschorganisationer.
Läs mer

Skriv något och tryck på enter.