Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för konstnärer

Vårens Konstnärsträffar

Konst i Hallands konstnärsträffar ger dig som bild- och formkonstnär möjlighet att möta kollegor under trevliga former. Konstnärsträffarna innefattar också ett program av något slag, till exempel en gäst som presenterar något spännande och aktuellt inom konstvärlden. Konstnärsträffarna är kostnadsfria och har begränsat antal platser. Endast föranmälan.
Läs mer om innehåll och anmälan

Sök stöd från Region Halland

Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom sex månader. Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland.
Läs mer

Sök stipendium från Svenska kyrkan

Svenska kyrkans kulturstipendium vänder sig till kulturarbetare inom alla konstformer. Sista ansökningsdag 15 maj.
Läs mer

Sök medel från Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för stipendier och bidrag 2022 finns på Konstnärsnämndens hemsida. Läs mer
Just nu finns till exempel möjlighet att söka internationellt utbyte och resebidrag, samt flera residens.

Sök bidrag från Kulturrådet

Just nu finns möjlighet att söka återstartsbidrag till kulturen: bildkonst, museer, litteratur med mera. Det här bidraget kan sökas för projekt som stöttar en återstart för kulturen och kulturlivet i Sverige till en följd av de effekter som covid-19 pandemin haft på kultursektorn. Sista ansökningsdag 2 maj.
Läs mer

Kulturfonden för Sverige och Finland

Fördelar bidrag och stipendier till projekt och aktiviteter med ett bilateralt syfte. Det innebär projekt som ökar kännedomen om Sverige och/eller Finland. Det kan till exempel vara aktiviteter inom olika kulturområden, som konst, musik, hantverk, teater, film, litteratur, språk eller media, även samhällsrelaterade projekt och forskning.
Läs mer

Sök medel från Nordisk kulturfond

Här finns till exempel möjlighet att söka Opstart stöd och projektstöd.
Läs mer

EU-medel

Europeiska kommissionen har lanserat en interaktiv bidragsguide för kulturella och kreativa sektorer. Guiden som är sökbar innehåller 21 EU-program och fler än 70 stödmöjligheter.
Läs mer

Mötesplats för digitalt nyfikna – med kultur, utbildning och besöksnäring i fokus

Den 5 maj arrangerar VIAkub Halland en heldag på Högskolan i Halmstad med föreläsningar, samtal, performance, och möjlighet att testa digitala visualiseringsverktyg. Det finns även möjlighet att delta digitalt via länk. Sista anmälningsdag 1 maj.
Läs mer 

Kultur o.s.v: Ett samtal om konstnärlig frihet – Att dansa efter maktens pipa
Vad tänker konstnärer, politiker, tjänstepersoner och forskare om konstnärlig frihet? Samrådet för kulturskapare i Halland bjuder in till ett samtal om konstnärlig frihet på Kulturhuset Najaden i Halmstad den 2 maj.
Samtidskonstdagarna – dialogträff 18 maj

Erfarenhetsutbyte och workshop för konstaktörer kring regionala nätverk och erfarenhetsutbyte inom och mellan regioner. Läs mer och anmäl intresse

Ny handbok

Stipendier och bidrag är till och från en inkomstkälla för yrkesverksamma konstnärer. Det är inte alltid självklart hur stipendier och bidrag ska behandlas i förhållande till skatt- och trygghetssystem. Inom Konstnärsnämndens arbete med Konstnärsguiden finns nu en handbok som ger dig som är konstnär vägledning i vad som gäller när du får stipendium eller bidrag.
Här hittar du handboken

Skriv något och tryck på enter.