Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Träffar för bild- och formkonstnärer – digitala föredrag från materialinstitutet

Konst i Hallands konstnärsträffar kommer i höst att äga rum digitalt. Vid två tillfällen i oktober berättar Kristina Janni Ståhl, bildkonstnär och adjunkt i måleri på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, om Materialinstitutets historia och samling (1 oktober) och om färgen indigo (22 oktober).
Läs mer om innehåll och anmälan

Utlysning – Mixed Minds 2020 – 2021

Är du konstnär och nyfiken på att utforska samarbeten med utövare från andra konstområden? Nu finns möjlighet för professionella utövare från alla konstfält, verksamma i Västra Götaland eller Halland, att söka till Mixed Minds konstnärliga labb under perioden november 2020–juni 2021. Labbet som bjuder in nio konstnärer erbjuder intensiva workshops, labb­tillfällen, löpande arbete och möten. Sista ansökningsdag är den 15 oktober.
Läs mer

Expresstöd från Region Halland

En ny ansökningsomgång för Region Hallands Expresstöd öppnar efter den 7 september. Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland.
Läs mer

Regionalt krispaket till kultursektorn

Kultursektorn i Halland har drabbats hårt av konsekvenserna från covid-19-pandemin. Kultur i Halland har analyserat situationen och tagit fram ett krispaket med insatser utifrån tillgängliga resurser.
Läs mer

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Konstnärsnämndens konstnärsguide ger samlad information till dig som är yrkesverksam konstnär.
Läs mer
På Kulturrådets hemsida finns bland annat aktuell information om ansökningar och beslut kring bidrag.
Läs mer

Creatives Unite – för ökad dialog med kulturaktörer i Europa

Kreativa Europa har lanserat en onlineplattform för verksamma inom de kulturella och kreativa sektorerna som drabbats av coronapandemin. Creatives Unite är ett forum för diskussion, utbyte och samarbete som skapats av och för sektorn.
Läs mer

Utveckla ditt företag med digital teknik – VIAkub Halland

Företag i kultur-, utbildnings- och besöksnäringsbranschen erbjuds att laborera, utveckla och testa digitala idéer med stöd av projektet VIAkub Halland. Deltagarna får möjlighet att testa olika former av digital teknik och visualisering för produkt- och tjänsteutveckling.
Läs mer

Enkätundersökning

För att få en bild av de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 för bild- och formkonstnärer genomför Konstnärernas Riksorganisation just nu en enkätundersökning.
Till enkäten
Lägesrapport
På deras hemsida hittar du också Checklista för krishantering

Sök medel från Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för årets samtliga stipendier och bidrag finns på Konstnärsnämndens hemsida. Årets utlysningar genomförs som planerat.
Läs mer

Skriv något och tryck på enter.