Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Kultur o.s.v. digitalt

Kultur o.s.v. är en mötesplats för konstnärer, kulturskapare, kulturorganisationer och arrangörer som arbetar med konst och kultur i Halland. Den 2 juni arrangeras Kultur o.s.v. digitalt. På programmet står information och diskussion kring remissversionen av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024. Anmälan senast 28 maj.
Läs mer

Regionalt krispaket till kultursektorn

Kultursektorn i Halland har drabbats hårt av konsekvenserna från covid-19-pandemin. Kultur i Halland har analyserat situationen och tagit fram ett krispaket med insatser utifrån tillgängliga resurser.
Läs mer

Extra utlysning av arbetsstipendier

Region Halland utlyser 20 arbetsstipendier för konstnärer och kulturskapare, om vardera 25 000 kr. Sista ansökningsdag är 31 maj. Beslut meddelas innan midsommar.
Läs mer

Utökad budget för expresstöd

Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut. Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland. Det högsta belopp som kan beviljas är 25 000 kr.
Läs mer

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Konstnärsnämndens konstnärsguide ger samlad information till dig som är yrkesverksam konstnär.
Läs mer
På Kulturrådets hemsida finns bland annat aktuell information om ansökningar och beslut kring bidrag.
Läs mer

Enkätundersökning

För att få en bild av de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 för bild- och formkonstnärer genomför Konstnärernas Riksorganisation just nu en enkätundersökning.
Till enkäten
Lägesrapport
På deras hemsida hittar du också Checklista för krishantering

Sök medel från Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för årets samtliga stipendier och bidrag finns på Konstnärsnämndens hemsida. Årets utlysningar genomförs som planerat. Fram till och med 26 maj kan du söka Assistentstipendium och sista ansökningsdag för Internationellt utbyte och resebidrag är den 2 juni.
Läs mer

Skriv något och tryck på enter.