Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för konstnärer

Sök stöd från Region Halland

Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom 6 månader. Stöd kan sökas för mindre projekt, förstudier, deltagande i konstnärliga sammanhang samt konstnärliga och kulturella initiativ. Stöd kan sökas av konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är folkbokförda och verksamma i Halland. Läs mer
Utvecklingsstöd kan sökas för metodutveckling, förstudier, pilotprojekt, utveckling av nätverk, samverkan regionalt, interregionalt och internationellt och för annat som bidrar till att målen i Hallands kulturstrategi och kulturplan kan uppnås. Kommande ansökningsperiod 1-28 februari. Läs mer
Produktionsstöd kan sökas för professionell konstnärlig produktion inom alla genrer och konstformer samt för skapande och genomförande av publik verksamhet och kulturarrangemang. Stöd ges inte till enstaka konserter eller föreställningar. Kommande ansökningsperiod 1-28 februari. Läs mer
Verksamhetsstöd till professionella fria grupper och organisationer ska komplettera befintliga kulturinstitutioners verksamhet samt skapa en bredd av konstnärliga uttryck i Halland. Kommande ansökningsperiod 1-28 februari inför verksamhetsåren 2024-2026.
Läs mer

Presentation av Region Hallands kulturstöd
Ta del av filmad presentation kring vad som gäller för Region Hallands kulturstöd från 2023 och framåt. Läs mer (den filmade presentationen hittar du längst ned på sidan)

Sök medel från Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för stipendier och bidrag 2023 finns på Konstnärsnämndens hemsida.
Läs mer
Just nu finns till exempel möjlighet att söka residens i New York och Berlin samt gästbostad i Paris.

Sök bidrag från Kulturrådet

Projektbidrag bildkonst, form och konsthantverk
Det här bidraget finns till för att stödja tidsbegränsade insatser som stärker och utvecklar området bildkonst, form och konsthantverk nationellt och internationellt. Sista ansökningsdag 16 februari.
Läs mer

Sök projektmedel från Svensk-Danska Kulturfonden

Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark, samt främja ökad kännedom om vetenskap, näringsliv, kultur och folk i de båda länderna. Ansökningsperiod 1 februari – 3 april.
Läs mer

Sök medel från Nordisk kulturkontakt

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd.
Mobilitetsstödet är till för professionella konstnärers eller kulturarbetares resor och/eller vistelse inom de nordiska och/eller baltiska länderna. Sista ansökningsdag 31 januari.
Läs mer 
Nätverksstöd möjliggör möten och utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer och kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum. Stöd kan sökas både för kortvariga och långvariga nätverk.
Sista ansökningsdag 23 februari.
Läs mer om kortvarigt nätverksstöd 
Läs mer om långvarigt nätverksstöd
Stöd till residenscentra ger nordiska och baltiska residenscentra möjlighet att bjuda in konstnärer från andra nordiska och baltiska länder. Sista ansökningsdag 9 februari. Läs mer
Kultur- och konstprogrammet stödjer nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalitet som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Kommande ansökningsperiod öppnar 7 februari. Läs mer

Sök medel från Kulturfonden för Sverige och Finland

Fonden beviljar bidrag och stipendier till projekt och aktiviteter med ett bilateralt syfte. Det innebär projekt som ökar kännedomen om Sverige och/eller Finland. Det kan till exempel vara aktiviteter inom olika kulturområden, som konst, musik, hantverk, teater, film, litteratur, språk eller media, även samhällsrelaterade projekt, forskning och utbildning.
Läs mer

Sök medel från Nordisk kulturfond

Just nu finns möjlighet att bland annat söka Opstart stöd. Läs mer
Nordisk Kulturfond beviljar även Projektstöd till konst- och kulturprojekt, som bygger på och utvecklar tvärnordiska samarbeten. Läs mer

Kreativa Europa

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd kan sökas för europeiska samarbetsprojekt bestående av minst tre organisationer från minst tre länder som deltar i Kreativa Europa. Stödet utlyses en gång per år under 2021–2027. Sista ansökningsdag 23 februari 2023.
Läs mer

Open call (X)sites 2023

Konstnärscentrum Väst söker nu konstnärer för medverkan i (X)sites 2023. (X)sites är en land art biennal med platsspecifika tillfälliga konstverk längs olika platser genom tre cykelvägar och en gångväg i södra Sverige. (X)sites 2023 blir femte upplagan och målet är att se en bred representation av konstnärer från den svenska och internationella konstscenen. Sista ansökningsdag 15 februari.
Läs mer

Utlysning Power of Places – Styrkan i det lokala

Arkdes utlysning Power of Places syftar till att utveckla metoder och prototyper för hur material, resursflöden, kunskap och erfarenhet kan tas tillvara i samhällsutvecklingen. Nu söks två tvärdisciplinära team som kan utveckla robusta arbetssätt för förvaltning och utveckling i Nyhamnen och Rosengård i Malmö. Sista ansökningsdag 12 februari.
Läs mer

Sök Världsarvsstipendium

Världsarvsstipendiet/residens instiftades 2018 av Region Gävleborg. Stipendiet riktar sig till personer som har en idé kopplad till Unescos världsarvslista, intresserar sig för Världsarvet Hälsingegårdar, och kan koppla det till andra världsarv. Stipendiet är öppet för konstnärer, forskare och andra kulturellt utövande människor. Sista ansökningsdag 15 februari.
Läs mer

Skriv något och tryck på enter.