Aktuellt – för konstnärer

Aktuellt – för alla

Aktuellt – för konstnärer

Intresseförfrågan avseende konstnärlig gestaltning

Region Gotland inbjuder yrkesverksamma konstnärer till intresseanmälan Etapp1, avseende skissuppdrag för nybyggnation av korttidsboende i fastigheten Korpen 5 i Visby. Sista dag för anmälan är den 16 juli.
Läs mer

Regionalt krispaket till kultursektorn

Kultursektorn i Halland har drabbats hårt av konsekvenserna från covid-19-pandemin. Kultur i Halland har analyserat situationen och tagit fram ett krispaket med insatser utifrån tillgängliga resurser.
Läs mer

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Konstnärsnämndens konstnärsguide ger samlad information till dig som är yrkesverksam konstnär.
Läs mer
På Kulturrådets hemsida finns bland annat aktuell information om ansökningar och beslut kring bidrag.
Läs mer

Creatives Unite – för ökad dialog med kulturaktörer i Europa

Kreativa Europa har lanserat en onlineplattform för verksamma inom de kulturella och kreativa sektorerna som drabbats av coronapandemin. Creatives Unite är ett forum för diskussion, utbyte och samarbete som skapats av och för sektorn.
Läs mer

Utveckla ditt företag med digital teknik – VIAkub Halland

Företag i kultur-, utbildnings- och besöksnäringsbranschen erbjuds att laborera, utveckla och testa digitala idéer med stöd av projektet VIAkub Halland. Deltagarna får möjlighet att testa olika former av digital teknik och visualisering för produkt- och tjänsteutveckling.
Läs mer

Vill du bli medlem i Konstliv Halland och delta i Konstrundan?

Ansökan om medlemskap kan göras till och med den 15 augusti.
Läs mer

Ansök till Ung svensk form 2021

Alla områden inom design och formgivning välkomnas. Till exempel grafisk design, produktdesign, arkitektur, möbler, konsthantverk, glas, keramik, textil och mode.
Läs mer

Vill du medverka i Hallifornia 2020?

I år tar Hallifornia i Varberg ny form, från festival till mindre event och installationer under hela juli. Här finns möjlighet för dig som konstnär att medverka. Kontakta info@hallifornia.se för mer information.
Läs mer

Enkätundersökning

För att få en bild av de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 för bild- och formkonstnärer genomför Konstnärernas Riksorganisation just nu en enkätundersökning.
Till enkäten
Lägesrapport
På deras hemsida hittar du också Checklista för krishantering

Sök medel från Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för årets samtliga stipendier och bidrag finns på Konstnärsnämndens hemsida. Årets utlysningar genomförs som planerat.
Läs mer

Skriv något och tryck på enter.