Aktuellt – för konstnärer

Open call – Dokumentärfotografiskt residens, Västerbotten

Residenset anordnas av Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum och vänder sig till fotografer bosatta i Sverige. Syftet är att främja den dokumentära bilden, dess fotografer och filmare och verka för samtidsdokumentation. Samt att understödja utforskandet av och möjligheterna med dokumentärfotografi. Sista ansökningsdag 5/4.
Läs mer

Open call – Saari residence 2021

Kone fondations Saari residence erbjuder 2021 vistelse i Mynämäki, en ort i sydvästra Finland. Sista ansökningsdag 31/3.
Läs mer

Ansök till Openart 2021

Yrkesverksamma konstnärer, inom alla discipliner, världen över bjuds in att söka till Openart som äger rum sommaren 2021 i Örebro. Ansökan sker digitalt under perioden 3/2-30/3 2020.
Läs mer

Utbilda dig till kulturskolepedagog

Kulturrådet och Universitets- och högskolerådet satsar nu på att få personer med konstnärlig bakgrund intresserade av yrket kulturskolepedagog.
Läs mer

Sök regionalt kulturstöd

Fram till och med den 1/4 går det att söka projektstöd från Region Halland för kulturutveckling (projekt). Projektet ska berika och stärka Hallands utveckling och attraktionskraft.
Läs mer
Det går också att söka stöd till film och rörlig bild.
Läs mer

Ansök om projektmedel från svensk-danska kulturfonden

Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Sista ansökningsdag är den 3/4.
Läs mer

Sök projektbidrag – bild- och formkonst från Kulturrådet

Det här bidraget finns till för att stödja tidsbegränsade insatser som stärker och utvecklar bild- och formkonstområdet nationellt och internationellt.
Läs mer

Sök medel från Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar årligen en rad olika stöd. Ansökningsperioder för årets samtliga stipendier finns på Konstnärsnämndens hemsida. Just nu kan du till exempel söka stöd för internationellt utbyte och resebidrag.
Läs mer

Ny publikation om konstnärers villkor

Hur ser den ekonomiska situationen ut för konstnärer i pensionsåldern? Detta presenteras i en ny rapport från Konstnärsnämnden.
Läs mer

Start typing and press Enter to search